Občine Zgornje Savinjske doline pisale vladi

Občine Zgornje Savinjske doline so v teh dneh naslovile na Vlado RS pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V njem so navedle, da močno nasprotujejo predlaganim spremembam uteži za izračun primerne porabe. Enačba za izračun je zanje nesprejemljiva, saj zmanjšuje sredstva predvsem manjšim podeželskim občinam ter s tem nadalje poslabšuje njihov položaj, zanemarjanje njihove vloge vzdrževalca kulturne krajine in rekreacijskega prostora za vse državljane. Hkrati pa predlagana sprememba izračuna opozarja na očitno neprepoznavanje specifičnih težav podeželskega okolja. Zato občine Zgornje Savinjske doline podpirajo do sedaj sprejeta stališča Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije do obravnavane problematike.