Občine z nižjo povprečnino

Mestna občina Velenje po besedah župana Bojana Kontiča tudi v letošnjem letu dobro obvladuje finančno in likvidnostno stanje in to kljub temu, da so zaradi novih zakonskih določil lahko začeli pobirati nadomestila za stavbno zemljišče šele pred kratkim in da prihajajo nepovratna sredstva za investicije z zamudo. Izvajalce so kljub temu tekoče plačevali in konec prvega polletja niso imeli neporavnanih zapadlih obveznosti.

So pa bili v teh julijskih dneh vseeno zaskrbljeni, saj sploh ni bilo jasno, kolikšen bo njihov občinski proračun v prihodnji polovici leta. V zadnjih dneh so se intenzivno pogajali z vladnimi predstavniki, kjer so, kot pravi Bojan Kontič, ki je tudi predsednik sveta mestnih občin, vladni predlog o zmanjšanju povprečnine odločno zavrnili in terjali spoštovanje v začetku leta sprejetih dogovorov. Dogovorjeno je namreč bilo, da bo država občinam stroške zmanjšala za 22 milijonov evrov, kar pa se ni zgodilo. Predstavniki občin so zato vztrajali, da znaša povprečnina dokler teh dogovorov ne bodo uresničili 525 evrov (vladna stran jo predlaga v višini okoli 514 evrov). Takšno odločitev so predstavniki občin tudi predlagali poslancem, ki so o tem odločali v ponedeljek.

Kontič tudi meni, da bi bilo treba ob tem normativno urediti področje predšolske vzgoje in varstva otrok in vseh zavodov. Ne zanika, da prihranki niso možni, a to kar je za zdaj pripravila vlada, nikakor ne zadošča. Še posebej motijo mnoge parcialne rešitve, o ustreznih ukrepih, ki bi dejansko zmanjšali stroške delovanja lokalne samouprave, pa ni niti sledu. Tako tudi še vedno ni predvideno zmanjšanje števila občin, številni predlagani vladni ukrepi pa so takšni, da naj bi začeli veljati šele v drugi polovici leta, torej po uveljavitvi nižjih povprečnin. »Mestne občine torej niso pristale na vladni izračun povprečnine, saj ocenjujemo, da je ta program pripravljen »čez palec« in se nam nikakor ne zdi, da si lahko vlada z njim pripisuje uspeh za zmanjšanje stroškov lokalne samouprave,« je odločen Kontič.

Če bi bil uresničen prvotni vladni scenarij, bi dobila Mestna občina Velenje v proračun milijon evrov manj sredstev, če bi bila druga varianta pa 800 tisočakov manj. Obe varianti so zavračali in vztrajali pri sedanjih 523 evrih.

V Državnem zboru je bila potem v ponedeljek potrjena spremenjena varianta vladnega predloga in sicer znaša po novem povprečnina 519 evrov.