Občinam poslali presojo

Velenje – Vsem trem občinam Šaleške doline so v petek, 3. julija, iz Termoelektrarne Šoštanj poslali presojo vplivov na okolje, kakršna je bila tudi posredovana Agenciji za okolje, TEŠ pa jo je objavil tudi na spletni strani. Poudarjajo, da tako še naprej zagotavljajo kar največjo možno transparentnost projekta. Želijo si, da bi projektu občani začeli ne le zaupati, ampak vanj verjeti. Zato se bodo z veseljem odzvali tudi na vsa povabila za javne razprave in strokovne predstavitve.