Občina želi nevarne objekte na trgu rušiti

Trg bratov Mravljakov v Šoštanju je potreben celovite prenove, vendar se ta ne more začeti, preden Občina Šoštanj ne uredi lastništva na delu stavbe nekdanje Tovarne usnja Šoštanj. Gre za del, ki je zapuščen in se počasi seseda sam vase, za tiste, ki hodijo mimo pa postaja nevaren. Objekt je last Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Občina pa bi ga rada dobila v svojo last. Samo tako bo, skladno z urbanističnim projektom lahko začela trg preurejati. ta je ključen za to. Po poruštvi bi tam zgradili stanovanjski objekt namenjen mladim družinam.