Občina Velenje poskrbela za nastanjene v Hotelu Paka

Velenje – Čeprav se je uradni govorec Vlade Jelko Kacin dokaj neprijazno odzval na mnenje občine Velenje, da bi jo lahko seznanili s prihodom Slovencev iz Španije v karanteno v hotel Paka Velenje, dejstva potrjujejo, da je bila karantena velika improvizacija. Vlada je tako predvidela, da imajo otroci (ki so tudi zraven), športniki, poslovneži in drugi, ki so se znašli v tej karanteni le zajtrk. Ni predvidela niti varovanja niti ustrezne zdravstvene kontrole.

Občina Velenje se je nato z Gostinstvom Gorenje Hisense, ki je dobrovoljno priskočilo na pomoč, dogovorila, da bodo Slovenci v tej neprijetni karanteni prejeli vse obroke in tudi malico, saj jo nekateri nujno potrebujejo, organizirala je varovanje objekta in zagotovila medicinsko kontrolo. Prav tako pa so navezali stik s svojci in zagotovili, da so starši otrok (pa tudi drugi svojci) pripeljali potrebno opremo, prav tako pa so jim zagotovili nujno potrebne higienske pripomočke.