Občina Velenje nadaljuje gradnjo kolesarskih poti

Velenje – Občina Velenje nadaljuje gradnjo mestnega kolesarskega omrežja. Tokrat dela potekajo v centru mesta. Skupna vrednost izgradnje 650 metrov kolesarskih poti in 17 kolesarskih parkirišč znaša 239.445,70 evra (DDV ni zajet). Večji del sredstev bo občina črpala iz kohezijskega sklada. Kot so zapisali na občini Velenje bodo uredili 120 metrov poti na povezavi Kidričeva–Šalek (ob Paki), 30 metrov na Kopališki cesti pri bazenu, 500 metrov na Prešernovi cesti do velenjske promenade. Uredili bodo tudi osem pokritih kolesarskih parkirišč za skupno več kot 40 koles ter devet nepokritih kolesarskih parkirišč za skupno več kot 90 koles. Dela izvaja podjetje Tegar, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos.

Parkirišča za kolesa bodo uredili ob osnovnih šolah, otroških vrtcih ter ostalih javnih ustanovah, kot so Mestna občina Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Pošta Velenje, Upravna enota Velenje ter pri bazenu, pokopališču v Podkraju, Mladinskem centru Velenje, na Škalskem jezeru, Titovem trgu in na mestnem otroškem igrišču.

 Za projekt je odobren finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Skupni stroški gradnje znašajo 602.793,36 evra, skupni upravičeni stroški znašajo 494.092,92 evra. Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 395.274 evrov, in sicer podpora Evropske unije znaša 335.982,90 evra (85 %) in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 59.291,10 evra (15 %).