Občina Velenje do leta 2010 ni prejemala odškodnin

Velenjski župan Bojan Kontič je naslovil na predsednika komisije o ugotavljanju  politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj odprto pismo.  Opozoril je da se ponovno pojavlja stališče, da sta družbi Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj v času izgradnje bloka 6 plačevali odškodnine zaradi vplivov rudarjenja in proizvodnje električne energije na bivalno okolje. Ponovno je poudaril, da Mestna občina Velenje do leta 2010 ni prejela nobene odškodnine, ne od Premogovnika Velenje, ne od Termoelektrarne Šoštanj. Od leta 2010 pa do sedaj pa so prejeli od Premogovnika milijon 290 tisoč evrov, od Termoelektrarne Šoštanj pa 3,1 milijona evrov. Kontič dodaja, da je pred letom 2010 odškodnino od omenjenih kolektivov prejemala le občina Šoštanj.