Občina Šoštanj želi v last pridobiti dvorec Gutenbuchel

Občina Šoštanj želi pridobiti v last dvorec Gutenbuchel. Včeraj je na pobudo župana Borisa Goličnika tako potekal sestanek na Ministrstvu za zdravje z direktorjem Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Alešem Šabederjem s sodelavci.

Dvorec je v lasti države in v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Ker ministrstvo niti bolnišnica nimata namena dvorca uporabljati, menijo, da bi lahko prenesli lastništvo na Občino, vendar je za to pristojno Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Na Ministrstvu za zdravje pa so obljubili vso pomoč pri pospešitvi postopkov.