Občina Šoštanj sanira plazove

Šoštanj – V občini Šoštanj potekajo dela pri sanaciji treh plazov, ki so se sprožili po žledolomu leta 2014. Dela na dveh, lokalni cesti Topolšica – Lom in Petelinji klanec na cesti v Belih Vodah, naj bi bila končana že ta mesec. Za Strnakov plaz v Ravnah pa imajo izvajalci del čas do 20. maja. 250.000 evrov je za sanacijo treh plazov zagotovila država, projekte in nadzor pa bo pokrila Občina iz proračuna.