Občina Šoštanj odprla garažno hišo

Skoraj eno leto po položitvi temeljnega kamna za Garažno hišo Šoštanj (5. oktober 2022), je objekt tudi uradno odprt za uporabo. Trak sta v petek, 22. septembra, slavnostno prerezala predsednik uprave družbe Esotech Marko Škoberne in župan Boris Goličnik. Ob odprtju je župan Boris Goličnik na kratko predstavil projekt in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri projektiranju in gradnji. Posebej je izpostavil nekdanje občinsko vodstvo župana Darka Meniha in podžupana Vikija Dreva. »To je že tretji objekt v Šoštanju, ki je nastal pod peresom arhitekta Matica Lašiča. Odgovorno delo nadzora je prevzelo Komunalno podjetje Velenje z odgovorno nadzornico Stanko Špegelj. Gradnjo je izvedlo podjetje  Esotech, d. d., z odgovornim vodjo del Aljažem Zajamškom, skupaj s podizvajalcem podjetjem Andrejc, d. o. o., in drugimi izvajalci iz naše doline: Jaken, d. o. o., Vodeja, d. o. o., Proavto Novak, d. o. o., Krevzel inštalacije, storitve, d. o. o., ter drugimi izvajalci za specialna dela. Za strokoven, posloven in konstruktivni pristop izražamo kot investitor in uporabnik vsem vpletenim vso pohvalo.«
Dodal je, da bo Občina Šoštanj še letos pridobila projekte za rušitev objektov ob Muzeju usnjarstva, tako da bo to območje v prihodnje resnično celovito urejeno. Posebej je izpostavil sosede, ki so imeli med gradnjo kar precej nevšečnosti: »Vsaka gradnja je za tiste v neposredni bližini neprijetna – ne da se graditi brez ropota in prahu. Ob zabijanju zagatnic, smo tudi na Občini čutili tresljaje. S strpnostjo, dobro voljo in konstruktivnim dialogom ter sodelovanjem smo tudi te stvari uspeli zmanjšati na minimum in jih uspešno prebrodili.«