Občina Šoštanj bo stranka v postopku

Šoštanj – Tudi občina Šoštanj (tako kot občina Velenje), se je pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor v četrtek  priglasila k postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za sosežig nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj kot stranka v postopku. Zaradi lokacije Termoelektrarne Šoštanj in kot lastnica nepremičnine, na kateri se predvideva poseg, je občina Šoštanj upravičena do sodelovanja v postopku – kar je izjemnega pomena, saj bodo tako seznanjeni z aktivnostmi in zahtevami v vseh fazah postopka. Kot lastnica nepremičnin, na katerih se predvideva poseg, to je sosežig nenevarnih odpadkov oz. nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj, ki bi lahko povzročal obremenitve okolja in bi lahko vplival na zdravje in premoženje ljudi, bo občina Šoštanj neposredno udeležena pri aktivnostih.