Občina Šoštanj bo širila optično omrežje

Šoštanj – Občina Šoštanj, ki je z izjemo mesta Šoštanj, izrazito podeželska občina, se zato srečuje s kar nekaj  izzivi, ki so v drugih občinah laže rešljivi. Eden od največjih je ustrezna izgradnja infrastrukturnega omrežja. Z vse hitrejšim tehnološkim napredkom je izrazit problem postal dostop do svetovnega spleta v nekaterih bolj oddaljenih krajih. A se sedaj tudi na tem področju premika. Z izgradnjo odprtega optičnega omrežja preko projekta RUNE (Rural Network Project) bodo dostop do kvalitetnega omrežja pridobili tudi bolj oddaljeni prebivalci Občine Šoštanj. Odprto omrežje pomeni, da si lahko vsak uporabnik sam izbere ponudnika storitev (Telekom, Telemach, T2 ali A1).

Trenutno je v zaključni fazi izdelava PZI dokumentacije, gradnja pa naj bi stekla že proti koncu letošnjega leta. Vsako gospodinjstvo, ki bo želelo dostop do omrežja, bo prispevalo 150 EUR, s čimer pokrijejo del stroškov izdelave notranjih inštalacij, ki potem tudi ostanejo last gospodinjstva.

Predvidoma v začetku jeseni bodo izvajalci na sestankih s krajanih natančno predstavili projekt, več o njem pa si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani: https://www.ruralnetwork.eu/si.html#gradnja, kjer je tudi razvidno, na katerih naslovih so predvideni priključki. V Občini Šoštanj je načrtovanih 1.891 priključkov.