Občina Šmartno ob Paki gre v obnovo Baronije

Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki soglasno potrdili spremembe razvojnih načrtov lokalne skupnosti, med katerimi je tudi izvedba večjih vzdrževalno – obnovitvenih del na objektu Baronija v Šmartnem ob Paki. Za projekt, vreden blizu 130 tisoč evrov, je lokalna skupnost objavila javni razpis za izbiro izvajalca del. K izvedbi naj bi pristopili v prvi polovici tega leta.

Po pojasnilu župana občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja je objekt, ki je v lasti občine in v katerem je devet neprofitnih najemniških stanovanj, v zadnjem času zahteval vsakoletna vlaganja, ukrepi pa niso zagotavljali celovite rešitve in s tem kakovosti bivanja stanovalcev.

Stroške izvedbe projekta bo pokrila Linea, in sicer s kreditom, ki ga bo odplačevala občina iz rezervnega sklada naslednja štiri leta. Po zagotovilih Kopušarja so za to pridobili pisno mnenje ministrstva za finance.

Danes spomeniško zaščitena graščina Baronija, znana tudi pod imenom dvorec Pakenštajn, je bila zgrajena med leti 1848 in 1879 v historičnem slogu. Objekt v obliki klasicistične podeželske vile je zgradil Jožef Vincenc Novak, ki je bil v letu 1848 lastnik bližnjega gradu Pakenštajn. Od leta 1901 naprej je bila Baronija v lasti barona Oskarja Warsberga in njegovih naslednikov, leta 1945 pa je bila s posestvom vred podržavljena. Pred več leti so v lokalni skupnosti razmišljali, da bi graščino uredili v občinski protokolarni objekt z vinoteko, v kateri bi promovirali vina tamkajšnjih vinogradnikov, a so zaradi prevelikih stroškov kasneje od ideje odstopili.