Občina ne vidi več potrebe po članstvu

Šoštanj – Ker Občina Šoštanj ne vidi več potrebe po članstvu v Regijskem višjem in visokošolskem središču, ocenjujejo namreč, da je bil cilj zaradi katerega so vanj vstopili dosežen, bodo svetnice in svetniki na seji v sredo (30. novembra) sklepali o izstopu. Poleg tega so s članstvom v javnem zavodu  povezane tudi  finančne obveznosti. S financami ima Občina Šoštanj letos  kar nekaj težav, izgledi za naslednja leta pa niso nič boljši. Ker TEŠ ne plačuje odškodnine po veljavnem odškodninskem sporazumu, jim pride prav vsak prihranjen tisočak. Finančene obveznosti do Regijskega višjega in visokopšolskega središča v katerega so vstzopili pred petnajstimi leti, predstavljajo 3.000 evrov letno.