Občina in država glede železniških prehodov

Uprava občine Šmartno ob Paki in Direkcija RS za infrastrukturo sta uskladili sporazum o zapiranju dveh in ureditvi enega nivojskega železniškega prehoda.  V Podgori načrtujejo ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda javne poti preko železniške proge, kot nadomestilo za ukinitev tega bodo uredili in delno na novo zgradili cestni odsek med Pako in železniško progo od Podgore do središča vaške skupnosti Rečica ob Paki. Sporazum predvideva tudi ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda od regionalne ceste proti Slatinam. Študija variant je pokazala kot najprimernejšo rešitev za dostop v Slatine zgraditev nove ceste od prehoda ob železnici v Šmartnem ob Paki do ceste pri bivšem črpališču.