Občina ima že 900 enot, prosilcev pa še vedno veliko

Velenje – Velenjska občina ima v lasti več kot 900 stanovanjskih enot. Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so objavili leta 2020. Lani so z dodelitvijo neprofitnih stanovanj po trenutno veljavni prednosti listi rešili 38 primerov stanovanjskih stisk, tako so pomagali 22 parom oz. družinam ter 16 posameznikom. Na prednostnih listah je še vedno 230 prosilcev, zato bodo tudi letos stanovanja dodeljevali po aktualnih listah in ne bodo pripravili novega razpisa. Računajo, da bodo tokrat lahko pomagali več kot 15 družinam. Prav tako pa bodo spomladi objavili razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zgolj za mlade posameznike do 29 let, ki na splošnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem nimajo veliko možnosti. V Velenju načrtujejo tudi dve večji stanovanjski novogradnji, in sicer eno na območju med pošto in reko Pako, drugo pa na Zlatem griču. Za obe območji že imajo strokovne urbanistično-arhitekturne rešitve.