Ob pollletju brez rdečih številk

Nazarje – Polletni rezultati poslovanja javnega zdravstvenega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje so brez rdečih številk. Presežek prihodkov nad odhodki znaša nekaj manj kot 12 tisoč evrov. Ostaja pa zavodu 400 tisoč evrov kredita, ki ga mora plačati do konca leta ter 900 tisoč evrov akumulirane izgube zadnjih 12 let. Po zagotovilih vodstva zavoda program v večini presegajo. Zadovoljni so tudi, ker so obogatili vozni park z novim reševalnim vozilom. Pri tem so stopili skupaj občine, donatorji ter zdravstveno ministrstvo. Še vedno pa se soočajo s težavami pri izvajanju specialističnih programov, ni pa jim uspelo še urediti nujne medicinske pomoči tako kot si želijo in kot zahtevajo prebivalci Zgornje Savinjske doline.