O sodobnih praksah energetske učinkovitosti

Velenje – Delegacija Mestne občine Velenje, ki jo je vodil župan Peter Dermol je obiskala ukrajinsko mesto Kijev, kjer jo je tamkajšnji župan Vitalij Kličko s sodelavci seznanil s sodobnimi praksami izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti in tehnologijami za varčevanje z viri energije (tudi alternativnimi). Obisk je potekal v okviru projekta DeCarb, ki ga izvaja Zavod KSSENA, podpira pa ga tudi nemška organizacija za mednarodno sodelovanje. Srečanje je koordiniralo Veleposlaništvo Slovenije v Kijevu pod vodstvom veleposlanika Tomaža Mencina.

Velenjska delegacija je v Ukrajini obiskala pomembno strateško energetsko lokacijo mesto Višgorod in prestolnico Ukrajine mesto Kijev. V energetskem, socialnem in gospodarskem modelu mesta Kijev je veliko podobnosti z mestom Velenje. Delegaciji sta si tako izmenjali mnogo koristnih informacij, znanj in primerov dobrih praks, ki so ključne za zagotavljanje uspešnega prestrukturiranja in doseganja nizko energetske industrijske prihodnosti.

Srečanje sta delegaciji zaključili z željo po nadaljnjem sodelovanju tudi v prihodnje kot partnerja pri različnih razpisih, programih in projektih.