O digitalnih potrebah občin

Velenje – Na peti regionalni delavnici o digitalnih potrebah občin je direktor velenjske občinske uprave mag. Iztok Mori opozoril na težave, predvsem prepočasno odzivanje države pri reševanju skupnih projektov, kot so občinske eVloge na portal eUprava. Z njim so se strinjali tudi sodelavci in predstavniki drugih občin, vsi pa so bili mnenja, da je potrebno občankam in občanom omogočiti urejanje zadev z občino in njenimi zavodi od doma in kadarkoli. Udeleženci delavnice so opozorili na zelo slabo digitalno pismenost, tako zaposlenih kot občanov, predvsem pa na to, da ta vprašanja občine razrešujejo parcialno, kar je drago in nikakor ni racionalno. Udeleženci so izpostavili tudi potrebo po skupni točki za investitorje, ki bi tako na enem mestu dobili dovoljenja od različnih subjektov, občine, upravne enote in drugih.