Nujno čim prej sprejeti poroštveni zakon

Foto: Jože Miklavc

Predsednik odbora za izgradnjo tretje razvojne osi dr. Matija Tasič in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol sta ponovno javno opozorila na nujnost, da bi bil čim prej sprejet poroštveni zakon za odsek Šentrupert–Velenje in da bi se gradnja tudi na tem odseku čim prej tudi začela. Tako bi se lahko celotna trasa od Šentruperta do Slovenj Gradca zaključila in odprla istočasno. Na lanskem obisku Vlade Republike Slovenije v tukajšnji regiji je minister za infrastrukturo Republike Slovenije Jernej Vrtovec povedal, da vlagajo vse napore v to, da bo v roku meseca dni (to je do sredine oktobra 2021) poroštveni zakon v obravnavi.

Dejstvo je, da je za odsek Šentrupert–Velenje državni prostorski načrt sprejet in da je trasa dokončna. DARS je za omenjeni odsek večino zemljišč že odkupil. V izdelavi je projektna dokumentacija in novelacija presoje vplivov na okolje, pridobiva se okoljevarstveno dovoljenje. V drugi polovici leta naj bi bila oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert–Velenje in objavljen javni razpis za ugotavljanje sposobnosti izvajalca. Začetek gradnje odseka pa je predviden takoj po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. »Menimo, da si ob vseh teh postopkih ne moremo privoščiti zavlačevanja iz naslova poroštva, ampak je treba k sprejetju pristopiti v najkrajšem možnem času,« sta poudarila in dodala: »Pričakujemo, da pospešite postopke za sprejem poroštvenega zakona za odsek Šentrupert–Velenje. Verjamemo, da je čimprejšnje dokončanje izgradnje hitre ceste v interesu vseh, še posebej pa si to zaslužijo naši občanke in občani, vaši državljanke in državljani.«