Novosti za slovenske študente

Začelo se je novo študijsko leto. Za bruce je to začetek novega obdobja v življenju – vstop v odraslo življenje, selitev od doma, novo okolje, za ostale študente pa nadaljevanje šolanja v ustaljenem okolju in hkrati vznemirljiv začetek ob vstopu v višji letnik študijskega programa. Letošnje študijsko leto prvič po dveh letih začenjamo brez omejitev. Na fakultete in akademije se vračamo v živo in brez zaščitnih mask. Upamo, da tako ostane tudi v prihodnje. Študenti so ob začetku novega študijskega leta seznanjeni z nekaterimi novostmi.

Višja subvencija

Državna subvencija za študentsko prehrano se bo povišala. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024. Nekoliko spremenjen razpis v primerjavi s preteklimi leti prinaša tudi dobre novice za ponudnike in študente. Glavni informaciji sta maksimalna vrednost obroka in višina subvencije. Maksimalna vrednost obroka od 1. januarja 2023 dalje bo 9 evrov, višina državne subvencije pa bo prav tako od 1. januarja 2023 dalje 3,5 evra. To pomeni, da se je v primerjavi s prejšnjim študijskim letom zvišala za več kot pol evra – takrat je namreč znašala 2,82 evra. Najvišje doplačilo za obrok bo zdaj torej znašalo 5,5 evra.

Koriščenje subvencij do 22. ure

Sprememba, da se je koriščenje subvencij podaljšalo za eno uro, je sicer v veljavi že od 5. maja, a morda še ni dosegla vseh študentov, zato je vredna omembe. Subvencijo prehrane so študenti pred tem lahko koristili med 7. in 21. uro, zdaj pa jo lahko do 22. ure. Študent lahko sicer na dan koristi dve subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja telefon, brezkontaktno čip kartico ali aplikacijo. Nekaj pomembnih pogojev pa mora izpolnjevati tudi ponudnik. Študentsko kosilo mora biti sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh dodatnih hodov, od katerih je eden solata, drugi pa sadje. Solata kot dodatni hod se ponudi kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100 g).

Višja državna štipendija, pri štipendiji se ne upošteva več dohodek študentskega dela

Z junijskim izplačilom v letu 2022 se je državna štipendija zvišala za 5 odstotkov. Ponovno se bo zvišala 1. januarja 2023, in to za 10 odstotkov (glede na april 2022), 1. januarja 2024 pa za 20 odstotkov (glede na april 2022). Prav tako je dobra novica za študente, da se pri izračunu državne štipendije do višine minimalne plače več ne upoštevajo dohodki iz kadrovskih štipendij in študentskega dela.

Status se kljub diplomi/magisteriju ohrani do izteka študijskega leta

Pred kratkim je v veljavo stopila novost, ki je za študente vsekakor zelo koristna. Do maja je veljalo, da ob zaključku študija, torej ko študent diplomira oz. magistrira, z naslednjim dnem izgubi status študenta in posledično vse študentske ugodnosti. Od maja 2022 pa je v veljavo stopila novost, da študent, ne glede na čas opravljanja diplome oz. magisterija ohrani status študenta do konca študijskega leta, torej do 30. septembra. Prav tako lahko do konca študijskega leta opravlja študentska dela.