Novomeška Krka z rekordnim dobičkom

Danes je svoj devetmesečni poslovni izid objavila novomeška Krka. Krka je zabeležila največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini. Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1,18 milijarde evrov, kar je en odstotek več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 240,1 milijona evrov čistega dobička oziroma 14 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Krka je objavila tudi oceno poslovanja za do konca leta. Prihodki na letni ravni bodo v tem letu predvidoma znašal dobro poldrugo milijardo evrov. Čisti dobiček bo od načrtovanega predvidoma večji za okoli 35 milijonov evrov in bo znašal okoli 300 milijonov evrov. Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo pri Krki predvidoma namenili 73 milijonov evrov, kar bo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, manj od načrtovanega. Kljub temu izvajajo vse naložbe, ki so bile predvidene v načrtu poslovanja. Za prihodnje leto bodo prihodki predvidoma dosegli 1,610 milijarde evrov, kar je 5-odstotna rast glede na ocenjeno prodajo v letu 2021.

Poleg Krke je odličen rezultat objavila tudi največja domača zavarovalnica Skupina Triglav. Ta je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 75,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 48 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konsolidirana bruto zavarovalna premija se je povečala za 10 odstotkov na 1,06 milijarde evrov.

Skupina ocenjuje, da bo presegla prvotno načrtovani letni dobiček. Domači delniški trg oziroma osrednji delniški indeks Ljubljanske borze SBITOP je v tem letu skupaj z dividendami zabeležil več kot 36-odstotni donos, medtem ko je globalni indeks MSCI World dosegel več kot 30-odstotni donos. Kljub visoki rasti delnic na domačem trgu je ta še vedno nekoliko podcenjen v primerjavi z delniškimi trgi v naši okolici in širše. Ob tem lahko glede na aktualne splošne tržne razmere in poslovanje domačih podjetij do konca letošnjega leta še naprej pričakujemo zelo pozitivno naravnanost na domačem delniškem trgu.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Ljubljana