Novomeška Krka ponovno uspešno in rekordno

Simbolična fotografija

V tem tednu je vlagatelje na Ljubljanski borzi razveselila objava devetmesečnega poslovnega izida novomeške Krke. Delnice domačega največjega farmacevta so v četrtek po objavi poslovnega izida na trgu Ljubljanske borze poskočile za 2,6 odstotka na 84,6 EUR na delnico. Krkine delnice so sicer letos na ceni pridobile 16,6 odstotka, poleg tega pa tudi izplačale 4,2 EUR dividende na delnico.

V devetmesečju so prihodki Krke na ravni skupine znašali 1,156 milijarde EUR. Prihodki od prodaje so se v tem obdobju glede na enako obdobje lani povišali za 6 odstotkov, čisti dobiček pa se je povišal za 22 odstotkov na dobrih 210 milijonov EUR.

Na trgih zunaj Slovenije so pri Krki ustvarili 94 % prodaje skupine Krka. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona EUR in z 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona EUR prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1 milijona EUR prodaje in 32-odstotno rastjo. Na ravni Skupine za letos pričakujejo iz naslova prodaje vsaj 1,52 milijarde EUR prihodkov ter okoli 260 milijonov EUR dobička. Za naslednje leto pa pričakujejo prodajo v višini 1,54 milijarde EUR in dobiček okoli 265 milijonov EUR. Do leta 2024 pa osrednji strateški cilj ostaja količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 odstotkov povprečno na leto. Krka si v prihodnjih letih obeta tudi rast prodaje s kitajskega trga, kjer je konec leta 2017 lokalnim parterjem ustanovila skupno proizvodno podjetje.

Kljub nedavni rasti tečajev Krkinih delnic te v primerjavi s primerljivimi podjetji ostajajo poceni ob tem, da lahko za prihodnje leto pričakujemo še nekoliko višjo dividendo, kot so jo Krkini delničarji prejeli v tem letu.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Ljubljana