Novo v Knjižnici: Zbirka Lažje berem

Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo dostopa za vse. V Knjižnici Velenje se zavedajo, da imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja informacij. Biti pismen v sodobnem času pomeni brati hitro in prebrano tudi razumeti. Prav zaradi tega posvečajo posebno skrb ciljnim skupinam, ki potrebujejo našo podporo in prilagoditve.

Po vzoru Kompetenčnega centra za lahko branje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika so oblikovali posebno zbirko, ki je pravzaprav namenjena vsem, še posebej pa tistim uporabnikom, ki potrebujejo besedila v prilagojeni obliki in lažjem jeziku. Nekateri potrebujejo besedila v prilagojeni obliki zaradi različnih oviranosti skozi vse življenje, nekateri pa morda le začasno (priseljenci, ki se šele učijo novega jezika, bolniki po možganski kapi, ki se na novo učijo besed itd.).

Zbirko so poimenovali Lažje berem. Vanjo so vključili knjižno in neknjižno gradivo, ki je razdeljeno v naslednje skupine: brajica, znakovni jezik, zvočne knjige, disleksija, večji tisk in lahko branje. Gradivo so opremili s slikovnimi oznakami, piktogrami, za še lažje in boljše prepoznavanje. Vsaka izmed zgoraj omenjenih skupin ima namreč svojo slikovno oznako, ki pripomore k hitri orientaciji, najprej v prostoru, potem pa tudi med gradivom.