Novih 8 kilometrov kolesarskih poti

Velenje – V Velenju bodo na novo zgradili več kot 8 kilometrov kolesarskih poti. Skupna vrednost izgradnje, vključno s štirimi pokritimi kolesarskimi parkirišči, dvema novima postajama Bicy s kolesi in večjim zunanjim parkiriščem za skoraj 200 koles, znaša 1,8 milijona evrov. Mestna občina Velenje je od tega večji del sredstev črpala iz evropskih skladov za regionalni razvoj.