Novi verižni transporter plod lastnega znanja

Velenje – Nov dokaz inženirskega znanja v Premogovniku Velenje je projektiranje in konstruiranje novega smernega verižnega transporterja. Transporter, ki ga je izdelalo hčerinsko podjetje Sipoteh, je uspešno opravil test in bo kmalu zmontiran v jami Premogovnika, 500 metrov pod zemeljskim površjem. V pretkosti so smerne verižne transporterje nabavljali pri drugih proizvajalcih.