Novi ukrepi za razbremenitev parkiranja

Svetnice in svetniki so sprejeli Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje, s katerim se bodo v naslednjem letu (2024) spremenile cene urnega parkiranja v coni A, cene abonmajev in letnih kart.

Ker so parkirna mesta v mestnem središču (cona A) že nekaj časa nadpovprečno obremenjena s parkiranimi vozili, so ustanovili komisijo za mobilnost, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prometa. Komisija za razbremenitev parkirišč v coni A (mestno središče) predlaga več ukrepov – dvig cene urnega parkiranja z 0,60 evra na 1 evro, uvedbo nove letne karte, ki bo poleg veljavnosti v coni A veljala tudi v conah B, C, D, E, G in H, stala bo 350 evrov. Cena letnih kart za preostale cone ostane 250 evrov. Spremeni se tudi cena zlate letne karte, s katero lahko parkirate v vseh garažnih hišah in vseh modrih conah, cena bo 450 evrov. V garažnih hišah Mercator (spodnja etaža) ter Avtobusna postaja (prva etaža) bo znašala celodnevna parkirnina 4 evre, s tem da bo veljalo parkiranje za 24 ur od časa prihoda in ne več za tekoči dan do 24. ure. Doda se tudi možnost večdnevnega parkiranja. Cene mesečnih kart se prilagodijo glede na ceno letne karte v določeni coni. V vseh parkirnih conah se povečuje cena prvega abonmaja z 12 na 15 evrov, cena drugega abonmaja pa s 45 na 55 evrov. Ukrepi stopijo v veljavo s 1. 1. 2024.

S predlaganimi ukrepi bodo zmanjšali število parkiranih avtomobilov zaposlenih, ki zasedejo parkirno mesto osem ur ali več. Tako se bodo ta parkirna mesta sprostila za obiskovalce, ki imajo v mestu kratkotrajne opravke. Več prostora bodo lahko namenili ranljivejšim skupinam (otroci, osebe z oviranostmi, starejši, pešci, kolesarji ipd.).