Novi parkirni coni in nižja parkirnina

Svet Mestne občine Velenje je na zadnji seji sprejel Odlok o ureditvi prometa. Pomembne spremembe oziroma novosti so, da je v vseh modrih conah omogočeno brezplačno parkiranje najmanj 30 minut, da sta na pobudo svetov Krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo s 1. julijem uvedeni dve novi modri coni G in H ter da bo s 1. januarjem 2023 znižana cena letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečne na 20 evrov.

Novi modri coni

Modra cona G zajema območje parkirišča pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, parkirišče ob objektu Stari trg 26 ter parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo. Parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.
Modra cona H zajema parkirišče ob objektih Šalek 99–105 in Šalek 98–110, parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur, vse dni v tednu.

Nižji letna in mesečna parkirnina

Ker so parkirišča v modrih conah polno zasedena, v garažnih hišah pa je veliko prostih parkirnih mest, želi občinska uprava tudi s spremembo cen parkiranja voznike spodbuditi k parkiranju v garažnih hišah. Zato bodo od 1. januarja 2023 cene parkirnih kart v garažnih hišah Gorica, Mercator in Avtobusna postaja – I. etaža nižje. Cena letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah, ki je letos 250 evrov, bo z novim letom 200 evrov, mesečna karta pa bo s 25 evrov znižana na 20 evrov.

Omejeno brezplačno parkiranje

Z novim odlokom je v modrih conah A in B podaljšan čas, v katerem je parkiranje časovno omejeno in plačljivo, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro (v prejšnjem odloku je bil čas omejen do 15.30).
Brezplačno parkiranje je možno v vseh modrih conah, in sicer do 30 minut v modrih conah A, B, E in G, v modri coni F do 60 minut, v modrih conah C, D in H do 120 minut. Najnižja cena parkiranja na uro je v garažni hiši Mercator, in sicer 0,30 evra; najvišja cena parkiranja na uro je v modri coni F, pri Velenjski plaži, in sicer 1 evro