Novi Naš čas: Kam greš, 3. razvojna os?

Četrtek je dan za novo številko tednika Naš čas! Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe. Že 70 let. Kupite ga lahko pri vašem prodajalcu ali v uredništvu na tel. št. 03 898 17 50, kjer lahko postanete tudi naročnik!

  • Dovolj zgodaj, da na odločitve še lahko vplivajo – Prva razvojna iniciativa Stara vas dala predloge za rešitev širitve zbirnega centra
  • Povečali so ceno storitve pomoč na domu – Na 5. seji Sveta mestne občine Velenje tudi o rebalansu proračuna in širjenju Kamnoloma Paka
  • Kam greš tretja razvojna os? – Posvet o tej cesti dal več vprašanj kot odgovorov
  • Velenje je tri dni plesalo – mnogo dogodkov ob tednih ljubiteljske kulture in tednu vseživljenjskega učenja
  • Priloga bivanje – nasveti za ureditev doma in okolice