Novi avtobusni postaji za večjo varnost

Občina šoštanj je pred začetkom novega šolskega leta poskrbela za dve novi postajališči, ki bosta pripomogli k varnejšemu vstopanju in izstopanju učencev, ki se iz šole in v šolo vozijo s šolskimi prevozi. Eno so uredili v Pohrastniku, eno v Zavodnjah. Na Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha je kar 60 odstotkov učencev vozačev, šolski prevozi pa so zelo razvejani in potekajo na dvanajstih relacijah. Šolske prevoze za Občino Šoštanj izvaja APS s partnerjem Izletnikom in podizvajalci samostojnimi podjetniki Jožefom Mazejem, Rudijem Vrčkovnikom in Romanom Streharjem.