Novemu generalnemu direktorju PV mandat že teče

Velenje – Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na redni seji v petek za generalnega direktorja Premogovnika Velenje za dobo štirih let imenoval dr. Janeza Rošerja. Mandat mu je začel teči 13. junija. Za direktorico Premogovnika Velenje za dobo štirih let, je imenoval mag. Mojco Letnik. Štiriletni mandat ji bo začel teči 1. decembra letos. Za Nino Mauher pa je podal predhodno soglasje skupščini za imenovanje za direktorico HTZ Velenje, I.P. Štiriletni mandat ji začne teči 22. junija 2020.