Od četrtka dražji vrtec

Na kratko bi lahko povzeli, da je imela tokratna seja Sveta MO Velenje tri osrednje točke, od sicer tridesetih: povišanje cene varstva otrok v Vrtcu Velenje, hitri rebalans proračuna občine ter sprejem pravilnika o toplotnem dodatku. Vse tri predlagane sklepe so svetniki potrdili.

Kot je pojasnil vodja Urada za negospodarske dejavnosti Marko Pritržnik, je dvig ekonomske cene predšolskega varstva neizbežen in so ga v nekaterih občinah že izvedli, Združenje mestnih občin Slovenije, ki mu predseduje velenjski župan Peter Dermol, pa ni dobilo ustreznega odgovora od vlade za kakšno drugačno rešitev tega področja. »Največji element so stroški dela, okoli 80 % skupne cene. Tudi v Vrtcu Velenje veliko zaposlenih ne dosega niti minimalne plače, kar doplačuje občina. Dogovor med Vlado in SVIZ, da se pomočnicam vzgojiteljic plača dvigne za 4 plačne razrede, je pravilen, ni pa prav, da v dogovore o tem niso bili vključeni predstavniki lokalnih skupnosti, ki plačujejo te stroške.«

Tudi župan je dejal, da so bile lokalne skupnosti glede cene varstva v vrtcih potisnjene v kot. »Že v zadnjih mesecih leta 2022 smo Vrtcu Velenje zelo pomagali pri obvladovanju stroškov in zdaj ni druge možnosti, kot da ekonomsko ceno dvignemo, in sicer od 2. marca za 16,45 odstotka, a bomo ob tem morali dodatno zagotoviti še 1,3 milijona evrov iz občinskega proračuna. To pomeni, da je v zadnjih mesecih dodatno prišlo na breme Vrtca Velenje skoraj 2 milijona evrov. 70 odstotkov bomo pokrivali iz občinskega proračuna, 30 odstotkov pa pade na starše otrok.«

Na seji je bila prisotna tudi direktorica Vrtca Velenje Nataša Doler, ki je povedala, da so v zadnjem času v Vrtcu Velenje zelo varčevali, zdaj pa so te možnosti izčrpane. »Zmanjkovalo je denarja za plačevanje računov za prehrano. Dvig cene bo pomagal v teh težavah, to pa ne pomeni, da bomo razmetavali z denarjem, bomo le zmogli redno mesečno plačevati račune. Naj poudarim, da je za otroke bil vedno zagotovljen njihov predpisani standard, tako strokovni kot materialni,« je dejala direktorica.

Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: dnevni program prvega starostnega obdobja (613,69 EUR), kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok (479,70 EUR), dnevni program drugega starostnega obdobja (455,36 EUR) in razvojni oddelek (1.110,05 EUR). Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.