Nova zemljišča v Poslovni coni Stara vas

V ponedeljek, 4. decembra, ob 14. uri bo v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas novinarska konferenca ob zaključku gradbenih del, s katerimi je MO Velenje pridobila še dobre 3 hektare novo opremljenih zemljišč. Hkrati bodo podpisali sporazum o soinvestitorstvu pri gradnji inkubatorja TecHub i4.0 s Kemijskim inštitutom, ki bo v Velenju zgradil nov Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase v Sloveniji. Sporazum bosta podpisala župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh.

Jeseni so se v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas zaključila gradbena dela četrte faze za ureditev infrastrukture, s katerimi soo pridobili novo opremljena zemljišča. Kupili sta ju 2 farmacevtski podjetji, in sicer Ergopharma in Vonpharma, ki v coni že gradita hale.

Eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije je izgradnja 6.196 m² velikega industrijsko-tehnološkega parka TecHub i4.0, s katerim bodo zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili nova podjetja iz okolice. Gre za nov objekt, v katerem bodo urejeni visokotehnološki prostori za mlada razvijajoča podjetja, zagonska, tehnološko napredna in inovativna podjetja, ki so proizvodno naravnana in potrebujejo proizvodne celice za širitev svojih dejavnosti. V pripravi je projektna dokumentacija; predviden začetek gradbenih del za inkubator, ki ga bodo gradili v soinvestitorstvu s Kemijskim inštitutom, je v prvi polovici leta 2024. Glede na izjemno naravnanost podjetij v razvoj materialov in polimerov bo laboratorij Kemijskega inštituta izjemno pomemben za regionalno gospodarstvo ter povezovanje med izobraževalnimi inštitucijami, podjetji in inštituti.