Nova višina minimalne urne postavke za študentsko delo

V soboto je začela veljati nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petkovem Uradnem listu objavilo nov znesek najnižje bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 6,92 evra.

Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov na podlagi zakona za uravnoteženje javnih financ ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunane na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, ki znaša 174 ur, so pojasnili na ministrstvu za delo.

Ministrstvo je določilo novo višino minimalne plače, s tem pa tudi višjo minimalno bruto urno postavko za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov. Nova minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2023 znaša 1.203,36 evra, minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo pa se s 6,17 evra poviša na 6,92 evra bruto (5,85 evra neto). (STA)