Nova proizvodna linija v PLP

Pred štirimi leti so v podjetju PLP začeli z razvojnimi aktivnostmi posodobitve tehnologije strojev in naprav v proizvodnji ter iskali ustrezne dobavitelje, ki bi jih lahko vključili v povezavi z novimi rešitvami. »Ker gre za izredno zahtevno področje, tako zaradi žaganja listavcev kot iglavcev, je dobaviteljev s takšno opremo na trgu zelo malo,« je izpostavil direktor družbe PLP mag. Damijan Kanduti. »V razvoj linije smo vključili podjetje Mebor, d. o. o., ki je proizvajalec lesno-obdelovalnih strojev in avtomatiziranih linij. Čeprav gre za prototipna postrojenja, je bil Mebor pripravljen, da se v sodelovanje aktivno vključi. Linija avtomatiziranega čeljenja in robljenja je bila zasnovana tudi v okviru koncepta prve faze lesno-predelovalnega centra Velenje, s katerim kandidiramo za sredstva pravičnega prehoda oz. prestrukturiranja. Ker so se zadeve v okviru evropskega sklada JTF odvijale počasneje od prvotnih načrtov, smo v prvo fazo investirali sami. Pri nadaljnjih aktivnostih posodobitve ostalega dela postrojenj v proizvodnji in zunaj ter pri postavitvi sodobnih sušilnic in kotlovnic na biomaso do leta 2027 pa računamo na nepovratna sredstva iz naslova omenjenega sklada.«

Proizvodna linija družbe je zastavljena skladno s cilji: povečanje zmogljivosti, obratovalne zanesljivosti in varnosti, vpeljava sodobnih strojev in naprav ter najnovejših tehnologij v proizvodni proces, povečanje izkoristkov pri obdelavi proizvodov na strojih, omogočanje ergonomsko bolj prilagojenih delovnih mest in manj fizičnih obremenitev proizvodnih delavcev, manj proizvodnih delavcev na liniji in nižji stroški vzdrževanja glede na predhodna postrojenja. »Avtomatizirana linija čeljenja in robljenja je bila predvidena za vključitev v proizvodnjo že lani, vendar smo jo zaradi epidemije covida-19 in tudi težav z nabavo ključnih komponent linij zamaknili v letošnje leto,« je povedal direktor PLP. »Z demontažo stare opreme smo začeli 15. aprila, nadaljevali smo z gradbenimi sanacijami in s postavitvijo opreme, z deli pa smo zaključili 9. maja.«

»Pred nami je, poleg kakovostnega usposabljanja upravljavcev, vpeljava linije v čim bolj nemoteno obratovanje. Računamo, da bi nova proizvodna linija ustrezne učinke lahko dajala že v prihodnjih mesecih. V končni fazi bo linija obratovala samo z enim upravljavcem in najverjetneje še z enim pomočnikom, « je še dodal Kanduti in se zahvalil vsem sodelavcem, ki so bili vključeni v montažo nove linije, in vsem zaposlenim, ki so že v tem času vključeni v upravljanje in vzdrževanje.