Nova pogodba za izvajanje javnega prometa v Velenju

Na Mestni občini Velenje so s koncesionarjema, podjetjema Nomago in APS, za 10-letno obdobje sklenili novo koncesijsko pogodbo za izvajanje javnega potniškega prometa Lokalc in posebnih šolskih prevozov. Vrednost za  prevoze Lokalca znašai 1.620.000 evrov na leto, in 934.000 evrov za šolske prevoze.

Pri izvajanju javnega potniškega prometa uvajajo nekaj novosti. Klasične table bodo nadomestile elektronske in bodo prikazovale tudi obvestila, rumena proga bo podaljšana do podhoda za pešce v Pesju (do kinološkega društva), modra proga pa do pokopališča Škale.

Vseh avtobusnih postajališč na 6 progah je 66. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.velenje.si/e-obcina/lokalc.