Nova podžupanja v MO Velenje

Velenje – Mestna občina Velenje ima spet dva podžupana oziroma podžupanje. Župan Peter Dermol je namreč za novo podžupanjo imenoval Aleksandro Vasiljević, ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Aleksandra Vasiljevič je sicer svetnica in vodja svetniške skupine Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje. Za podžupanjo je bila imenovana iz kvote svetnikov Socialnih demokratov, ki v Svetu Mestne občine Velenje predstavljajo 18 od 33 svetnic in svetnikov. Mestna občina Velenje ima sedaj dve podžupanji – Darinko Mravljak in Aleksandro Vasiljević, ki pomagata županu pri njegovem delu ter po županovem pooblastilu opravljata posamezne naloge iz njegove pristojnosti.

Nova podžupanja Aleksandra Vasiljević bo opravljala delo predvsem s področja družbenih dejavnosti.