Nova minimalna plača

Na seji Ekonomsko socialnega sveta so socialni partnerji podali svoja stališča glede uskladitve minimalne plače, ki jih bo ministrstvo za delo skušalo v največji možni meri upoštevati pri določitvi nove višine minimalne plače. Predstavniki delodajalskih organizacij so pri tem jasno izpostavili, da podpirajo enkraten dvig v januarju 2023 v višini inflacije, odločno pa nasprotujejo dvigu že letos. Izračun minimalnih življenjskih stroškov razumejo kot kontrolni mehanizem oz. morebitni korektiv, ne pa dodaten kriterij, ki terja samostojno usklajevanje.

Minister Luka Mesec je na seji obljubil, da bo svojo odločitev glede uskladitve minimalne plače sporočil, takoj ko bo razpolagal z vsemi vhodnimi podatki (stopnja inflacije, davčna obravnava). Po njegovih besedah bo uskladitev sledila vsaj zakonskemu minimumu, dvig pa bo začel učinkovati s 1. januarjem 2023 oz. za delo, opravljeno v januarju 2023.

To, da je minister pristal na enkratno uskladitev minimalne plače v januarju, štejejo kot velik uspeh delodajalskih organizacij. Njihovo stališče je, da se rast cen življenjskih potrebščin (inflacija) in rast minimalnih življenjskih stroškov ne sme in ne more seštevati. Bodo pa to stališče še dodatno podkrepili s pravnimi argumenti, je po seji sporočil Rok Plankelj, direktor SŠGZ.