Nova komisija za dodeljevanje finančne pomoči

V Občini Šmartno ob Paki bo odslej o dodeljevanju finančne, materialne in drugih oblik pomoči občankam in občanom odločala nova komisija. Tudi na ta način želijo zagotoviti transparentno, sledljivo, pošteno in pravično dodeljevanje pomoči.

Prizadetim po poplavah dobrih 930 evrov pomoči

Kot so pojasnili na občinski upravi, se je po avgustovski vodni ujmi, ki je močno prizadela tudi veliko prebivalcev tamkajšnje lokalne skupnosti, pokazala potreba po obsežnejšem delovanju na tem področju. Občina je kmalu po avgustovski poplavi vsem prizadetim, ki so se odzvali na poziv k oddaji vloge, že izplačala 150 evrov enkratne izredne denarne pomoči v skladu z omenjenim pravilnikom, a so tudi na občinski upravi kljub precej skromnemu proračunu ocenili višino pomoči kot nesorazmeren ukrep. Zato so člani komisije na pobudo župana Janka Kopušarja na svoji prvi seji sklenili, da občina vsem, ki so po pozivu občinske uprave oddali vlogo za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči, to pomoč izplača v višini dvakratnika minimalnega dohodka, kar pomeni 930,68 evra na v poplavah ali zaradi plazu prizadeto hišo. Pogoj za izplačilo je, da je imel prosilec stalno prebivališče na naslovu prizadetega objekta pred 3. avgustom letos.

Komisija je odločila tudi o prejemnikih bonov v vrednosti 400 evrov za nakup gospodinjskih aparatov, ki jih je zaradi poplave prizadetim občankam in občanom namenilo podjetje Gorenje Hisense. Izbrali so pet družin, ki so bile med najbolj prizadetimi v občini in so ustrezale tudi pogoju donatorja, da naj prejemniki ne bodo družine zaposlenih v podjetju Gorenje Hisense, saj so tem namenili drugo vrsto pomoči.

Več v Našem času, št. 39.