Nova klančina na Gorici za lažji dostop

Mestna občina Velenje je uredila nova klančino, ki v naselju Gorica vodi od Koželjskega ulice 7 proti spodnjemu parkirišču in športnemu igrišču. Klančina, ki je dolga približno 50 metrov pešcem, kolesarjem, invalidom in staršem z vozički omogoča lažji dostop.