Nov tobačni zakon razburja gostince

Med gostinci zaradi »kajenja« znova vre. Ob predlogu novega tobačnega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se sprašujejo proti komu dela vlada: proti tobaku ali proti njim. Menijo, da bolj proti njim. Po mnenju države naj bi namreč zahteva po ponovni preureditvi teras pripomogla k precejšnjemu zmanjšanju kajenja in s tem posledic za zdravje, gostinci pa ob bok tej trditvi postavljajo obstoječi zakon, ki celo presega cilje evropske direktive za zmanjšanje kajenja, želenih učinkov pa ne daje. Ker je po novem predlogu večina teras neprimernih za kajenje, jim bo njihova preureditev povzročila dodatne stroške ali pa jih prisilila k zaprtju.

V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije so že aprila opozarjali, da gostinci ne bodo pristali na zakone, ki bodo prinašali nove stroške. Terase so namreč prilagodili zahtevam zakona pred osmimi leti, po predlogu novega zakona pa bi jih večina morala ponovno preurediti. »Definicija odprtega prostora je za nas prava katastrofa, presega meje zdravega razuma. Nikoli nismo nasprotovali poskusom zmanjševanja števila kadilcev, zaščite zaposlenih, smo za zmanjševanje kajenja med mladimi, vendar so kadilci naši gostje, ki jih ne moremo vreči na cesto,« poudarjajo. Tisti v bolj turističnih krajih pa k temu dodajajo še vprašanje, kako se bodo odzvali tuji turisti, če nikjer ne bodo mogli kaditi.

Za nameček dopolnitve definicije odprtega oziroma zaprtega prostora – tako gostinci – niso pojasnjene s cilji, kako bi prispevale k zdravju. Zato bodo – po njihovem mnenju – pomenile predvsem lažji nadzor in kaznovanje. »Država nenehno obljublja, da gospodarstva ne bo dodatno obremenjevala, ampak, kot vidimo, to ne drži. Ne omogoča jim niti tega, da bi lahko zaslužili spodoben prihodek. Sprašujem se, zakaj država tako sovraži gostince,« razmišlja predsednik Obrtno podjetniške zbornice Branko Meh in dodaja: »Naprej davki in administrativne ovire, sedaj še licenčnine na tobačne izdelke ter predlog novega tobačnega zakona.« Gostinci pravijo, da imajo takega zaostrovanja dovolj in da se bodo spremembam uprli, tudi z referendumom.

Predlog novega protikadilskega zakona (pripravilo ga je ministrstvo za zdravje) jasno definira zaprt in odprt prostor. Za odprtega se šteje povsem odprt prostor, med tem, ko so pokrite in ograjene terase, na katerih gostinci gostijo goste, po novi definiciji zaprt prostor, kjer je kajenje prepovedano.