Nov Svet zavoda Bolnišnica Topolšica

Vlada RS je na 76. redni seji sprejela sklep o imenovanju novih predstavnikov ustanovitelja, zavarovancev in lokalne skupnosti v Svet zavoda Bolnišnica Topolšica. Ta se je v sestavi Polona Krpač Gornjak, Barbara Turičnik Hudernik, Mojca Vukmanić, Jožef Studenčnik, Drago Koren in Franci Lenart sestal 28. oktobra na konstitutivni seji, kjer so Francija Lenarta že tretjič zapored imenovali za predsednika sveta. Podpredsednik je predstavnik zaposlenih, Boštjan Rožič.

Med prvimi nalogami nove sestave sveta bo izvedba razpisov za direktorja in strokovnega direktorja, nato pa sledi natančnejša analiza poslovnih rezultatov. Razpis za strokovnega direktorja se je zaključil v petek, 27. oktobra, ponovni razpis za direktorja pa je bil prav tako v petek objavljen v sredstvih javnega obveščanja. Rok prijave je osem dni.