Razpis za neprofitna stanovanja

Velenje – Na spletni strani občine Velenje (https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi) bo od jutri dalje objavljen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki so ga na torkovi seji Sveta Mestne občine Velenje potrdili svetniki. Razpis bo odprt do konca junija. Oblikovani bosta dve prednostni listi (lista A brez lastne udeležbe in lista B z lastno udeležbo).

Na zadnji razpis, ki je bil objavljen konec leta 2018, se je prijavilo 374 družin. Do danes so uspeli primerno stanovanje zagotoviti 128 družinam. Kljub temu, da je na čakalni listi še 246 upravičencev, so se nekatere liste izpraznile, zato so se odločili za objavo novega razpisa. Vsi tisti, ki so ostali na stari listi, se morajo prijaviti na nov razpis, na katerem pa bodo dobili dodatno število točk.