Nov izračun pokojnin za skoraj 3 tisoč upokojencev

Evri, evri in še enkrat evri ...

Velenje, 26. avgusta – Od začetka julija (tudi) upokojenci, ki so bili zaposleni v podjetju Gorenje v letih od 1990 do 1992, ko so del plač namenjali za nakup delnic za notranje lastninjenje podjetja, dobivajo odločbe o ponovni odmeri pokojnine. Tisti, ki bodo po novem izračunu imeli višje pokojnine, pa v večini primerov višjih izplačil še niso dobili. A jih bodo. Kot bodo odločbe v naslednjih tednih in mesecih dobili prav vsi, ki so bili v Gorenju zaposleni v teh letih, tudi tisti, ki se jim višina pokojnine ne bo spremenila. Vseh je kar 2.977 samo na področju velenjske območne izpostave Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Tadeja Dremelj, vodja velenjske območne izpostave Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (SPIZ) Ravne na Koroškem, nam je povedala, da prejemajo veliko klicev upravičencev do ponovnega izračuna pokojnine. In kdo so ti? Pojasnila je: »Ustavno sodišče je marca letos izdalo odločbo, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena ob koncu aprila, v kateri govori o dveh zadevah. Prvi se nanaša na primere, kjer nalaga SPIZ odmero pokojnin po uradni dolžnosti vsem tistim uživalcem pokojnine, za katere je zavod že v predhodnih postopkih revizije ugotovil, da so bili zaposleni v podjetjih, v katerih so del plače, ki se sicer upošteva za pokojninsko osnovo, namenjali za nakup delnic za lastninsko preoblikovanje podjetij. Zaradi zakonodaje, ki je veljala v letih 1990 – 1992, se to ni štelo v pokojninsko osnovo. Ustavno sodišče pa je letos odločilo, da to ni v skladu z Ustavo.« Zavod je moral po uradni dolžnosti o tem odločiti brez zahtevka strank. Dremljeva poudari, da so se dela lotili takoj. Pripravili so spisek podjetij v Sloveniji, za katera so že v predhodnih postopkih revizije ugotovili, da so plače dejansko izplačali na ta način. Med temi podjetji je tudi podjetje Gorenje, ki ima največje število potencialnih kandidatov za ponovno odmero pokojnine. Dremljeva doda: »Takoj smo pripravili seznam upokojencev, Gorenje pa je zavodu posredovalo ustrezne podatke, tako da smo lahko pripravili ponovne odmere pokojnine. S tem smo končali julija letos. Od 15. julija dalje pa pošiljamo odločbe.« Upokojencev Gorenja, ki jim bodo (ali pa so jim že) ponovno izračunavajo pokojnino, je 2.977. Odločba ustavnega sodišča določa tudi, od kdaj imajo tisti, ki bodo sedaj prejemali višjo pokojnino, pravico do izplačila. V primerih, ko gre za odmero pokojnin po uradni dolžnosti, kjer so zajeti nekdanji delavci Gorenja, bo učinek odločbe od 1. julija 2015 dalje.

Vseh odločb na SPIZ-u še niso izdali, a tudi tisti, ki je še niso dobili – lahko, da jih bodo šele v oktobru ali novembru – bodo dobili poračun od 1. 7. dalje. Ni pa rečeno, da bodo vsi dobili višjo pokojnino. »Ponovne odmere delamo tako, da naknadno izplačane plače prištejemo k podatkom o plačah, ki so bili upoštevani pri prvi odmeri pokojnine. Potem to ponovno odmerimo. Pri nekaterih višja plača v omenjenih letih ne bo vplivala na višino pokojnine. Če leta 1990-1992 ne pridejo v poštev za izračun najugodnejše pokojninske osnove, učinka ne bo. Imamo primere, ko so pokojnine odmerjene od najnižje ali najvišje pokojninske osnove. Tudi v teh primerih učinka ne bo, saj bo pokojninska osnova ostala enaka.« Izvemo še, da so odmere različne, zato vsakega upravičenca obravnavajo individualno. Odločbe pa bodo prejeli vsi. Če se z njo ne bodo strinjali, je pravno varstvo zagotovljeno, kar pomeni, da se bodo lahko v zakonitem roku pritožili nanjo.

Ustavno sodišče je določilo tudi, da so lahko do 29. junija 2015, torej v roku dveh mesecev od objave odločbe v uradnem listu, zahtevke za revizijo podatkov o plači vlagali tudi upokojenci, ki so bili zaposleni pri manjših delodajalcih, kjer so tudi imeli notranje lastninjenje na način, da so delnice odkupovali z delom svojih plač. Zanje na zavodu niso imeli revizijskih podatkov, pokojnine pa bodo na novo izračunali le tistim, ki so pravočasno vložili zahtevke. Teh na področju velenjske izpostave SPIZ ni veliko.