NOP II po dveh letih mirovanja

Velenje – Dve leti so dela na jašku NOP II mirovala, maja pa je z njimi Premogovnik Velenje, izvaja jih družba RGP, z njimi znova začel. Po izgranji pa bo imel NOP II drugačno namembnost kot so sprva načrtovali, da bo skrajšal transportne poti premoga. Uporabljali ga bodo za optimalno prezračevanje jam in to do konca odkopavanja premoga. Obenem bodo z njim nadomestili že nekoliko dotrajan jašek Pesje z ventilatorsko postajo.