NLB zbira ponudbe za brezplačen najem prostorov

Velenje – NLB je v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva objavila poziv za zbiranje ponudb za brezplačni najem in uporabo nekaterih njihovih poslovnih prostorov. Med njimi je tudi lokacija NLB Rudarska v Velenju. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki se srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oziroma pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Izbrani najemniki bodo morali seveda kriti vse stroške tekoče rabe nepremičnine. Poziv je odprt do vključno 21. septembra.