Nizke temperature ne povzročajo večje škode

Po poročanju strokovnih služb na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije nizke temperature za zdaj še niso povzročile večje škode na pravočasno posejanih ozimnih posevkih, vrtninah in trajnih nasadih. Nekoliko na slabšem so pozno posejani posevki žit, trav ali detelj, ki so jih pridelovalci posejali po spravilu koruze. Smiselna je zaščita mladih dreves in trt.