Nižji odkup mleka

Arja vas – V mlekarni Celeia Arja vas ugotavljajo, da so kljub težavam v prvih petih mesecih presegli načrtovano realizacijo.Na domačem trgu so prodali več izdelkov, z določenimi produkti so uspeli v Srbiji, bistveno boljša je bila prodaja v Črni Gori, na Hrvaškem se jim je uspelo vključiti v novo trgovsko verigo. Se je pa na drugi strani zmanjšal odkup mleka za 3 do 4 odstotke. Med vzroki navajajo odločitev nekaterih proizvajalcev iz območja Šmarja pri Jelšah ter Savinjske doline za drugega odkupovalca. Kljub temu ima mlekarna za svoje potrebe mleka dovolj.