Nižja parkirnina in novi parkirni coni

Na pobudo svetov krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo s 1. julijem 2022 v Velenju uvajajo dve novi modri coni G in H.

Modra cona G zajema območje parkirišča pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, parkirišče ob objektu Stari trg 26 ter parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo. Parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Modra cona H zajema parkirišče ob objektih Šalek 99–105 in Šalek 98–110, parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur, vse dni v tednu.

Ker so parkirišča v modrih conah polno zasedena, v garažnih hišah pa je veliko prostih parkirnih mest, želijo na MO Velenje voznike spodbuditi k parkiranju v garažnih hišah. Prav s tem namenom tudi znižujejo cene parkirnih kart v garažnih hišah Gorica, Mercator in Avtobusna postaja – I. etaža. Ceno letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah s 1. januarjem 2023 znižujemo z 250 evrov na 200 evrov, mesečno karto pa s 25 evrov na 20 evrov.

Z novim odlokom se v modrih conah A in B podaljša tudi čas, v katerem je parkiranje časovno omejeno in plačljivo, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro (v prejšnjem odloku je bil čas omejen do 15.30).

Brezplačno parkiranje je mogole v vseh modrih conah, in sicer do 30 minut v modrih conah A, B, E in G, v modri coni F do 60 minut, v modrih conah, C, D in H do 120 minut. Najnižja cena parkiranja na uro znaša v garažni hiši Mercator, in sicer 0,30 evra; najvišja cena parkiranja na uro pa znaša v modri coni F, pri Velenjski plaži, in sicer 1 evro.