Niso podelili razrešnice

Foto: Miran Beškovnik

Velenje, 28. avgusta 2015 – 25. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 28. avgusta, se je udeležilo 99,5 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so na seji Skupščine sprejeli letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje ter se seznanili z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2014.

V skladu z zakonom je bila članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 podeljena razrešnica. Skupščina družbe ni podelila razrešnice članom uprave: dr. Milanu Medvedu, dr. Vladimirju Malenkoviću in Sonji Kugonič. Razrešnica pa je bila podeljena Ivanu Pohorcu, mag. Ludviku Golobu in Borisu Štefančiču za poslovno leto 2014.

Skupščina družbe je za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 imenovala družbo KPMG Slovenija, d. o. o.